Sadziedāšanās

Šīs dziesmas tiks dziedātas 3. martā 19:00 vakarā sadziedāšanās pasākumā Moko telpā. Nācējām iesaku pārskatīt dziesmu vārdus, paklausīties melodijas -  www.youtube.com gandrīz visas dziesmas ir atrodamas. Jo mazāk būs jāieskatās vārdu lapās, jo vairāk varēsim ļauties un maģiskāks būs vakars. Līdzi ņemam kādu gardumu pie tējas un kaut ko skanošu (piem. grabuli, zvaniņu, 2 koka karotes). Aicinu jūs vilkt garas kuplas kleitas vai svārkus, kuros ērti sēdēt uz grīdas, un uzkrāsot košas lūpas. Dziesmu vārdi būs izprintētā formātā uz vietas. 

Pasākums ir bezmaksas, taču būšu pateicīga par ziedojumu telpas uzturēšanai.

Lai virmo sievišķība!!!


Dziesmu secība šeit ir nejauša. Iespējams saraksts papildināsies tuvākajā laikā. Ja ir kāda dziesma, kuru vēlies izdziedāt šajā vakarā kopā, droši raksti (22503777 Andra).


Dieviņš bija, Dievs palika

Dieviņš bija, Dievs palika,

Dievam gudr(i)s padomiņš:

 

Dievs kokiem lapas deva,

Dievs vārpiņas tīrumā.

 

Dieviņ, tavu likumiņu,

Kāda diena, tāda nakts:

 

Cik augšā sīku zvaigžņu

Zemē sīku akmentiņu.

 

Šķir, Dieviņ, lietus gaisu

Deviņiem gabaliem!

 

Lai šķir Laima taisnu ceļu

Šī celiņa gājējam!

 

Augsti dzied cīrulītis

Aiz visiem putniņiem:

 

Dievam gudrs padomiņš

Pār šo visu pasaulīti.

 

Klusiet jauni, klusiet veci

Klusiet jauni, klusiet veci

Dievs ienāca istabā

 

Dievs ienāca istabā

Stājas mūsu pulciņā

 

Klusiet jauni, klusiet veci

Dievs ienāca istabā

 

Dievs ienāca istabā

Vaicā nama saim(e)nieku

 

Tas bij’ nama saim(e)nieks

Kas sēž galda galiņā

 

Kas sēž galda galiņā

Baltā linu krekliņā

 

Klusiet jauni, klusiet veci

Dievs ienāca istabā

 

Saule kokles skandināja

Saule kokles skandināja

Austriņās sēdēdam


Dieva dēli danci veda

Ūdra bera kažokos


Noriet saule vakarā

Šķindēdama žvadzēdama


Noriet zeltu sijādama

Sudrabiņu vērtīdām


Heijā, heijā, heijā

 

Saulīt mana krustamāte

Pār upīti roku dev’


Pilni pirksti abu roku

Zeltā grieztu gredzentiņ


Lec saulīte rītā agri

Lec no Dieva palīdziņ


Vakarā rietēdama

Aiznes ļaužu valodiņs'


Heijā, heijā, heijā....

 

Rāmi, rāmi

Rāmi, rāmi, rāmi, rāmi,

Rāmi, rāmi, pamazām. 


Pamazām es dzīvoju,

Pamazām Dievs palīdz. 

 

Pamazām bite nesa

Pa vienam ziediņam. 


Pamazām es dzīvoju,

Pamazāmi Dievs palīdz'. 


Pamazām es grozīju

Lielus, mazus kumeliņs’.


Pamazām es dzīvoju, 

Pamazām Dievs palīdz'. 


Pamazāmi iesakūlu  

Pelēkā naudiņā. 


Kuru darbu padarīju,

To ielaidu rudenī.


Kuru dienu nodzīvoju,

To ielaidu mūžiņā. 


Rāmi eimu, rāmi teku,

Rāmi laidu valodiņ’. 


Dod, Dieviņ, ielīgot

Rāmajās tautiņās. 

 

Pie Dieviņa gari galdi

Pie Dieviņa gari galdi,

Tur sēž pati mīļā Māra.


Tur sēž pati mīļā Māra.

Villainītes rakstīdama.


Izrakstīja, saskaitīja,

Atdod Dieva rociņā.


Nu, Dieviņ, tava vaļa,

Nu tavā rociņā.


Nu tavā rociņā

Manas baltas villainītes.


Manas baltas villainītes,

Mana balta dvēselīte.


Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,

Ne no kalna lejiņā.


Dod, Dieviņ, otram dot,

Ne no otra mīļi lūgt.


Es saņemšu ņemamo,

Ar abām rociņām.


Ar abām rociņām,

Ar balto dvēselīti.

 

Visapkārt gaisma ausa

Visapkārt gaisma ausa,

Vidū saule ritināja.

Visapkārt zelta josta,

Vidū mans augumiņš.

 

Visapkārt gaisma ausa,

Vidū saule ritināja.

Visapkārt zelta josta,

Vidū mana tēvu zeme.

 

Visapkārt gaisma ausa,

Vidū saule ritināja.

Visapkārt zelta josta,

Vidū visa pasaulīt.


Rāmi teka rūnavots

Rāmi teka rūnavots

Zem pelēka akmentiņa,

Es pacēlu akmentiņu,

Lai tecēja virszemē.

 

Es nogāju apakšā

Skatīt savu tēvu zemi:

Balta māja kalniņā,

Rāma upe lejiņā.

 

Treju ziedu vijas viju

Apkārt savu tēvu zemi,

Lai redzēja sveši ļaudis,

Ka naidiņa neturēja.

 

Sveši ļaudis brīnījās –

Cik dižena tauta nāca:

Baltas sagšas, sārtas jostas,

Treju zīļu vainadziņš.

 

Rāmi teka valodiņa

Kā avota dvēselīte;

Rāmi teka rūnavots

Zem pelēka akmentiņa.


Lai bij’ vārdi kam bij’ vārdi

Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi,

Man pašai stipri vārdi:

Daugaviņu noturēju,

Mietu dūru vidiņā.


Avotā guni kūru,

Caur akmeni dūmi kūp;

Caur mēnesi diegu vēru,

Tur zied zelta purenīši.


No akmeņa lūku plēšu,

Nevar gala izdabūt;

No ūdeņa rakstu rakstu,

Nevar raksta izrakstīt.


Saka rakstu zinātāji –

Gana grūta rakstīšana;

Kas nemāk, tam bij’ grūti,

Kas mācēja, tam bij’ viegli.


Es lasīju tās zīmītes,

Ko saulīte atsūtīja:

Še krustiņš, te krustiņš,

Vidū balta atslēdziņa.


Deviņkārtu jostu tinu

Apkārt dižu ozoliņu,

Cirta čūska, dzēla bite,

Ne lapiņa nedrebēja.


Dieviņš taisa dzelžu sētu

Apkārt manu mājasvietu;

Dieviņš taisa zelta sētu

Apkārt manu augumiņu.


Bur mani burvji, skauž mani skauģi,

Nevar mani izpostīt.

Kā var tādu izpostīt,

Kam Dieviņš palīdzēja.


Ko varēja man darīt.

Ko manai galviņai:

Dzelzu kalta man galviņa,

Tēraudiņa dvēselīte.


Lai bij vārdi, kam bij' vārdi,

Man pašai stipri vārdi.


Gauži raud Saulīte ābeļu dārzā

Gauži raud saulīte ābeļu dārzā,

Ābelei nokrita zeltābolītis.

Neraudi, Saulīte, Dievs dara citu,

No vara, no zelta, no sudrabiņa.

 

Ko gan tā Saulīte tik gauži rauda?

Jūrā nogrima sudraba laiva.

Neraudi, Saulīte, Dievs dara citu,

No vara, no zelta, no sudrabiņa.

 

Ko gan tā Saulīte tik gauži rauda?

Rīgā pazuda dimanta rati.

Neraudi, Saulīte, Dievs dara citu,

No vara, no zelta, no sudrabiņa.

 

Austošās Saules dziesma

Pacel skatu uz austošo Sauli

Tur, kur spārnotas debesis kliedz

Vienkārši ieklausies tajās un baudi

Mirkli šo brīvībai neaizliedz.

 

Piedziedājums

Zeme mans augums un

Ūdens manas asinis

Gaiss mana elpa un

Uguns mans gars

 

Pacel skatu uz austošo Sauli

Jūti to spēku, kas Tevi ceļ līdz

Pieskaries, noglāsti mežu un kalnus

Mīlestībā lai pārdzimst šis rīts.

 

Pacel skatu uz austošo Sauli

Pacel skatu un zini – ir vērts

Lai dārd Tavu skrienošo sirdpukstu auļi un

Lai dzīvo viss, kas Tev svēts.

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .